ستاد کنگره : اذعان خانواده مامور سابق سیا به مرگ او

در ستاد کنگره 8000ghahraman.ir مطلب اذعان خانواده مامور سابق سیا به مرگ او مشاهده می کنید
خانواده یک مامور سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) اعلام کردند که بر حسب اطلاعات بدست آمده او مرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت 8000ghahraman.ir